Nauczyciele

mgr Teresa Frączak – osoba prowadząca Zespół Szkół w Dzierzbach,

mgr Barbara Mrozowska –  dyrektor Zespołu Szkół w Dzierzbach,

mgr Katarzyna Piątkowska – nauczyciel matematyki,

mgr Elżbieta Mastalerczuk - nauczyciel matematyki,

mgr Agnieszka Jaszczuk - nauczyciel j.polskiego, historii, informatyki i wychowawca świetlicy

mgr Elżbieta Bielska - nauczyciel plastyki, techniki, muzyki, historii, wychowania wczesnoszkolnego i wychowawca świetlicy

mgr Elwira Gałaguz – nauczyciel języka angielskiego

mgr Małgorzata Pietranik – nauczyciel przyrody, geografii, wychowania przedszkolnego i wychowawca świetlicy

mgr Sylwia Szustak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, WDŻ i wychowawca świetlicy

mgr Anna Kobus – wychowawca przedszkola

mgr Bogumiła Sałata - nauczyciel wychowania fizycznego, biologii i wychowawca na świetlicy

mgr Anna Bobrowska - nauczyciel j. polskiego, j. rosyjskiego i wychowawca świetlicy

mgr Krystyna Nizińska - nauczyciel fizyki

mgr Agnieszka Jakubik - nauczyciel chemii, informatyki i techniki

mgr Barbara Mrozowska - nauczyciel katechezy