Minęło 50 lat Szkoły Podstawowej w Dzierzbach

Dnia 21.06.2013 roku w Zespole Szkół w Dzierzbach odbyło się długo oczekiwane przez wielu wydarzenie. 


Mowa to o Obchodach uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej w Dzierzbach.

W tym roku mijają dokładnie 53 lata od momentu oddania do użytku obecnego budynku szkoły. Od tej chwili szkoła była, jest i miejmy nadzieję dalej będzie centrum kultury w naszej wsi. Pokolenia naszych ojców i dziadków walczyły o zbudowanie budynku, który spełniłby wymagania, który stałby się miejscem gdzie dzieci mogłyby zdobywać wiedzę, rozwijać się.

My jako córki,synowie i wnukowie budowniczych musimy zadbać, aby historia powstania instytucji jaką jest szkoła nigdy nie została zapomniana.

 

Z tego właśnie powodu dyrekcja i kadra pedagogiczna podjęła decyzję o tym, aby zorganizować „Jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Dzierzbach”. Przygotowania trwały bardzo długo i wymagały ogromnego zaangażowania wszystkich pracowników i uczniów Zespołu Szkół w Dzierzbach, lecz efekty były rewelacyjne i przerosły nasze oczekiwania.

 

Ten uroczysty dzień rozpoczęliśmy od Mszy Świętej koncelebrowanej przez ks. prałata proboszcza Jerzego Cudnego oraz ks. prałata seniora Józefa Frańczuka w kościele parafialnym pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Jabłonnie Lackiej.

Po mszy uczestnicy uroczystości udali się procesjonalnie na cmentarz gdzie złożone zostały kwiaty i symboliczne znicze na grobach zmarłych dyrektorów, nauczycieli oraz pracowników Szkoły Podstawowej w Dzierzbach. Każdy przybyły mógł cichą modlitwą wyrazić zmarłym swoją wdzięczność za tak oddaną służbę naszej szkole.

Następnie wszyscy goście udali się do budynku Szkoły, w którym odbywała się dalsza część obchodów i świętowania. Na początek kilka słów do zgromadzonych skierowała Pani Dyrektor Grażyna Kobylińska, będąca również absolwentką tej szkoły. Swoimi wzruszającymi słowami poruszyła serca obecnych.

Kolejnym punktem była prezentacja multimedialna pt. „Minęło 50 lat Szkoły Podstawowej w Dzierzbach”. Zaprezentowana została przez Sylwestra Kozłowskiego – absolwenta Zespołu Szkół w Dzierzbach, obecnie studenta SGGW. Kolejne slajdy opowiadały jakże wspaniałą i bogatą historię instytucji szkoły we wsi Dzierzby.

Po prezentacji nadszedł czas na przemówienia gości i osób związanych z dzierzbińską szkołą. Wśród mówców znaleźli się: Wiesław Michalczuk – wójt gminy Jabłonna Lacka, Joanna Kaniuk – dyrektor Kuratorium Oświaty w Warszawie delegatura w Siedlcach, Henryka Wysokińska – była dyrektor i polonistka w Szkole Podstawowej, Sławomir Hardej – radny Rady Powiatu sokołowskiego i były wójt gminy Jabłonna Lacka oraz wielu innych znamienitych gości wyraziło swoje słowa podziwu dla tego wydarzenia.

Uroczystość uświetnili również uczniowie ze szkolnego koła teatralnego AKS, którzy przedstawili montaż słowno - muzyczny „Dole i niedole życia szkolnego”. Swoją grą aktorską i bystrymi tekstami rozbawili zgromadzoną publiczność.

Po uczcie duchowej i ogromnej dawce wspomnień przyszedł czas na strawę dla ciała. Społeczność naszej miejscowości słynie z gościnności, dlatego też zaproszeni goście nie wyszli głodni z naszej uroczystości.