Grupa Artystyczna Rekonstrukto

11 grudnia 2019 r. naszą szkołę odwiedziła Grupa Artystyczna Rekonstrukto, która przedstawiła pokaz historyczny pt. "Staropolski sarmatyzm i epoka szlachecka". Uczniowie i wychowankowie przedszkola mieli okazję zapoznać się z grami i zabawami plebejskimi, kolekcją broni, obyczajami i kulturą, uzbrojeniem oraz narzędziami tortur.