Wycieczka do Warszawy

W ramach projektu „Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim ”współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, realizowany w ramach Działania 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.1. Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) zorganizowany był wyjazd edukacyjny do Warszawy 2 kwietnia 2019 r. Uczniowie z Zespołu Szkół z Dzierzb wraz z uczniami Szkoły Podstawowej z Niecieczy i z Bujał pojechali na wycieczkę, której celem było poszerzenie i pogłębienie nabytych kompetencji. Dzięki takim wyjazdom uczniowie mogą w praktyce wykorzystać wiedzę teoretyczną przyswajaną na zajęciach w szkole.
Uczniowie w czasie wyjazdów lepiej poznają zjawiska i rzeczy, rozwijają myślenie, spostrzegawczość, wyobraźnię oraz utrwalają zdobytą wiedzę. Wyjazdy należą do bardzo lubianych przez dzieci i bardzo efektywnych zajęć procesu dydaktyczno- wychowawczego. Najpierw zwiedzaliśmy stadion PGE Narodowy. Po obiedzie pojechaliśmy udaliśmy się do Muzeum Narodowego na lekcję muzealną. Odwiedziliśmy również Mc Donalds i obejrzeliśmy projekcję filmu w kinie 6D. Szczęśliwi, bezpiecznie wróciliśmy do domu.