Najciekawszy wiersz lub rymowanka na temat oszczędzania w SKO

Uczniowie ZS w Dzierzbach wzięli udział w kolejnym konkursie zorganizowanym przez p. Annę Samulak. Konkurs polegał na napisaniu wiersza lub rymowanki na temat oszczędzania w SKO. Prace zostały nagrodzone upominkami. Oto najlepsze prace: