Czytaj więcej

Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim

19 czerwca została zawarta umowa partnerska pomiędzy GSD Europlus a Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niecieczy, Szkołą Podstawową w Bujałach i Zespołem Szkół w Dzierzbach. Umowa partnerska realizowana będzie pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim”. Wniosek nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” został rekomendowany jako do dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 427 811,12 zł. W ramach kwoty przewidziane są następujące działania: wyposażenie pracowni do języka angielskiego w programy komputerowe, plansze dydaktyczne, programy do tablicy multimedialnej, zakup podręczników do nauki języka angielskiego; wyposażenie pracowni do języka rosyjskiego w plansze, pomoce dydaktyczne i zakup podręczników do języka rosyjskiego; dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zakup materiałów edukacyjnych i oprogramowania do tablicy multimedialnej do zajęć matematycznych; dodatkowe zajęcia informatyczne, zakup programów i materiałów do dodatkowych zajęć oraz oprogramowania do tablicy multimedialnej; dodatkowe zajęcia teatralno-taneczne; dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości. W ramach dofinansowania wliczony jest koszt wyjazdu, przejazdu autokarem, wyżywienia do CN Kopernik. Ponadto pracownia informatyczna zostanie wyposażona w 11 laptopów, aparat fotograficzny i radiomagnetofon. Zostanie zakupiona tablica multimedialna z projektorem, preparaty „Komórki, tkanki i organy – zestaw 13 preparatów” i mikroskopu z kamerą USB.


Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego i katechetycznego 2016/2017  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 830 odprawioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Napiórkowskiego. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej o godz. 930  nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Po powitaniu wszystkich przez Panią dyrektor Grażynę Kobylińską,  zostały wręczone świadectwa, nagrody oraz dyplomy w klasach I-III i wychowanków przedszkola.

 


Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PROGRAMU CZYTELNICZEGO „W KRAINIE BAJEK I BAŚNI”

W roku szkolnym 2016/17 Samorządowe Przedszkole w Dzierzbach przystąpiło do programu czytelniczego pt. „W krainie bajek i baśni”, który był realizowany od września do czerwca.

Głównym celem programujest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka. Służyły temu spotkania czytelnicze z dziećmi, które staraliśmy się przygotować tak, aby były atrakcyjne dla nich i czas czytania łączył się z pozytywnymi emocjami oraz dobrą zabawą. Zależało nam też, aby dzieci trochę dłużej zapamiętały treść utworów, które im czytaliśmy.

 


Czytaj więcej

Bezpiecznie nad wodą - pogadanka z policjantem

Dnia 19 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Dzierzbach odbyło się spotkanie z policjantem asp. szt. Dariuszem Maksimiakiem, który przypomniał dzieciom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczny wypoczynek nad wodą.


Czytaj więcej

Egzamin na kartę rowerową

19 czerwca 2017 r. odbył się egzamin na kartę rowerową dla klasy IV

Odpowiedzialna za przebieg egzaminu teoretycznego była Pani Barbara Mrozowska

Egzamin składał się z dwóch części:

I teoretycznej – sprawdzającej znajomość przepisów ruchu drogowego

II praktycznej – dotyczącej obsługi technicznej roweru oraz umiejętność jazdy na rowerze z zachowaniem bezpieczeństwa 

Do egzaminu na kartę rowerową przystąpiło 3 uczniów z klasy IV.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu praktycznego było pozytywne zaliczenie testu z zakresu znajomości zasad ruchu drogowego.

Część teoretyczną zaliczyło 3 uczniów, którzy przystąpili do egzaminu praktycznego i ukończyli go z wynikiem pozytywnym.

Egzamin praktyczny był nadzorowany przez funkcjonariusza policji Pana Dariusza Maksimiaka.

Kartę rowerową uroczyście wręczyła Pani Dyrektor Grażyna Kobylińska na  zakończeniu roku szkolnego.


Czytaj więcej

Konkurs matematyczny "Kangur"

16 marca 2017 roku odbył się w naszej szkole Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny, w którym wziął udział Jakub Toczyski i gratulujemy jemu osiągniętego wyniku. Życzymy dalszych sukcesów.


Czytaj więcej

Teatrzyk "Pinokio"

Dnia 12 czerwca 2017 r. wychowankowie Samorządowego Przedszkola w Dzierzbach i uczniowie Zespołu Szkół w Dzierzbach mieli okazję obejrzeć teatrzyk animacyjny pt. „Pinokio” w wykonaniu artystów Teatru Magik z Białegostoku.

 I jak to zwykle bywa w bajkach, można było zobaczyć typowe postaci: głównego bohatera – pajacyka Pinokio, Dżepetta, dobrą wróżkę, lisa, właściciela cyrku. Na szczęście wszystko dobrze się skończyło, Pinokio dzięki pilności i prawdomówności został przemieniony w prawdziwego chłopca. Bajka nauczyła wszystkich, że zawsze należy mówić przwdę i słuchać rodziców.

Przedstawienie zostało nagrodzone gromkimi brawami.


Czytaj więcej

Dzień Rodziny

5 czerwca 2017r. w Zespole Szkół w Dzierzbach odbył się Dzień Rodziny łączący trzy ważne święta: Dzień Matki, Dzień Dziecka i Dzień Ojca.

Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście: osoba prowadząca ZS w Dzierzbach, rodzice, dzieci z Zespołu Szkół w Dzierzbach oraz przedstawiciel władz gminy Jabłonna Lacka – Wójt Gminy Pan Wiesław Michalczuk, których serdecznie powitała dyrektor ZS w Dzierzbach Pani G. Kobylińska. Złożyła wszystkim rodzicom najserdeczniejsze życzenia z okazji ich Święta. Życzyła dużo zdrowia, radości, miłości i cierpliwości w wychowaniu pociech.


Czytaj więcej

Olimpiada sportowa

14.06.2017 r. odbyła się Olimpiada Sportowa Przedszkolaków organizowana przez Samorządowe Przedszkole w Jabłonnie Lackiej dla przedszkoli z terenu naszej gminy. Tego typu przedsięwzięcia mają na celu rozwijanie sprawności ruchowej u dzieci już od najmłodszych lat, popularyzacji sportu oraz promocji aktywności ruchowej wśród dzieci.

 


Czytaj więcej