Zajęcia w ramach projektu trwają!!

Zajęcia w ramach projektu "Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim" trwa już niemal od miesiąca. W ramach tego projektu dzieci chętnie uczestniczą w zajęciach z języka rosyjskiego, języka angielskiego, podstaw przedsiębiorczości, matematyczno-przyrodniczych, informatycznych i teatralno-tanecznych. Dzieci głównie uczą się poprzez zabawę tym samym zdobywając nowe umiejętności i wiedzę. Chętnie korzystają z zakupionej w ramach projektu tablicy interaktywnej i laptopów jak i radiomagnetofonu wykorzystywanego w zajęciach teatralno-tanecznych. Bardzo pomocne są również pomoce naukowe szczególnie do nauki języka rosyjskiego. Aby uwieczniać chwile spędzone w czasie zajęć projektowych korzystamy z aparatu cyfrowego.


Czytaj więcej
Czytaj więcej

Bądź bezpieczny na drodze

19 września 2017r. w naszej placówce odbyło się spotkanie z policjantem dzielnicowym panem Dariuszem Maksimiakiem z posterunku w Sterdyni. Pan policjant po raz kolejny przypomniał  uczniom SP w Dzierzbach zasady bezpiecznego poruszania się na drodze. Uczulił dzieci i ich rodziców, aby pamiętali o obowiązku noszenia odblasków: kamizelki i innych elementów odblaskowych, ponieważ zapewniają one bezpieczeństwo w ruchu.

Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!!


Czytaj więcej
Czytaj więcej

Nowy rok szkolny 2017/2018

4 września 2017 r. o godz. 8:30 w kościele parafialnym w Jabłonnie Lackiej uroczystą Mszą Świętą rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny.

 

Następnie uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy udali się do szkoły. Osoba prowadząca Zespół Szkół w Dzierzbach Pani Teresa Frączak przywitała wszystkich zebranych. Uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego zaczętą od odśpiewania hymnu narodowego oraz uczczeniu minutą ciszy ofiar II wojny światowej. Następnie Pani Frączak życzyła owocnej pracy i samych sukcesów. Aby zachęcić wychowanków do nauki Pani Teresa Frączak zaopatrzyła pierwszoklasistów w piórnik i przybory do pisania.

W radosnych nastrojach, pełni zapału wszyscy rozpoczęli nowy rok szkolny i katechetyczny 2017/2018.


Czytaj więcej
Czytaj więcej

Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim

19 czerwca została zawarta umowa partnerska pomiędzy GSD Europlus a Niepubliczną Szkołą Podstawową w Niecieczy, Szkołą Podstawową w Bujałach i Zespołem Szkół w Dzierzbach. Umowa partnerska realizowana będzie pod nazwą „Rozwój edukacyjny dzieci z wiejskich szkół podstawowych w powiecie sokołowskim”. Wniosek nr RPMA.10.01.01-IP.01-14-031/16 dla Osi priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 „Edukacja ogólna i przedszkolna”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)” został rekomendowany jako do dofinansowania. Przyznana kwota dofinansowania wynosi 427 811,12 zł. W ramach kwoty przewidziane są następujące działania: wyposażenie pracowni do języka angielskiego w programy komputerowe, plansze dydaktyczne, programy do tablicy multimedialnej, zakup podręczników do nauki języka angielskiego; wyposażenie pracowni do języka rosyjskiego w plansze, pomoce dydaktyczne i zakup podręczników do języka rosyjskiego; dodatkowe zajęcia matematyczno-przyrodnicze, zakup materiałów edukacyjnych i oprogramowania do tablicy multimedialnej do zajęć matematycznych; dodatkowe zajęcia informatyczne, zakup programów i materiałów do dodatkowych zajęć oraz oprogramowania do tablicy multimedialnej; dodatkowe zajęcia teatralno-taneczne; dodatkowe zajęcia z przedsiębiorczości. W ramach dofinansowania wliczony jest koszt wyjazdu, przejazdu autokarem, wyżywienia do CN Kopernik. Ponadto pracownia informatyczna zostanie wyposażona w 11 laptopów, aparat fotograficzny i radiomagnetofon. Zostanie zakupiona tablica multimedialna z projektorem, preparaty „Komórki, tkanki i organy – zestaw 13 preparatów” i mikroskopu z kamerą USB.


Czytaj więcej

Zakończenie roku szkolnego 2016/2017

Uroczystość  zakończenia roku szkolnego i katechetycznego 2016/2017  w naszej szkole tradycyjnie rozpoczęła się mszą św. o godz. 830 odprawioną przez ks. proboszcza Krzysztofa Napiórkowskiego. Następnie wszyscy zgromadzeni przeszli do szkoły. Tam, w sali gimnastycznej o godz. 930  nastąpił dalszy ciąg uroczystości.

Po powitaniu wszystkich przez Panią dyrektor Grażynę Kobylińską,  zostały wręczone świadectwa, nagrody oraz dyplomy w klasach I-III i wychowanków przedszkola.

 


Czytaj więcej

PODSUMOWANIE PROGRAMU CZYTELNICZEGO „W KRAINIE BAJEK I BAŚNI”

W roku szkolnym 2016/17 Samorządowe Przedszkole w Dzierzbach przystąpiło do programu czytelniczego pt. „W krainie bajek i baśni”, który był realizowany od września do czerwca.

Głównym celem programujest promowanie wśród dzieci czytania bajek i baśni jako sposobu na ich rozwój, kształcenie, zdobywanie wiedzy i wychowanie szczęśliwego człowieka. Służyły temu spotkania czytelnicze z dziećmi, które staraliśmy się przygotować tak, aby były atrakcyjne dla nich i czas czytania łączył się z pozytywnymi emocjami oraz dobrą zabawą. Zależało nam też, aby dzieci trochę dłużej zapamiętały treść utworów, które im czytaliśmy.

 


Czytaj więcej

Bezpiecznie nad wodą - pogadanka z policjantem

Dnia 19 czerwca 2017 r. w Zespole Szkół w Dzierzbach odbyło się spotkanie z policjantem asp. szt. Dariuszem Maksimiakiem, który przypomniał dzieciom o zachowaniu bezpieczeństwa podczas wakacji. Szczególną uwagę zwrócił na bezpieczny wypoczynek nad wodą.


Czytaj więcej